Risicopreferentie-onderzoek

Risicopreferentie-onderzoek

De risicopreferentie van een groep deelnemers geeft de mate van beleggingsrisico weer dat deze groep deelnemers kan en wil lopen. Pensioenuitvoerders doen periodiek onderzoek naar de risicopreferentie van hun deelnemers.