Risicohouding

Risicohouding

De risicohouding is de mate waarin een groep deelnemers, gewezen deelnemers of pensioengerechtigden (hierna ‘de deelnemers’) beleggingsrisico’s wil dragen om de pensioendoelstellingen te realiseren en de mate waarin deze groep beleggingsrisico’s kan dragen. Deze twee aspecten binnen het begrip risicohouding worden ook wel (respectievelijk) risicotolerantie en risicodraagvlak genoemd.