Premievrije voortzetting

Premievrije voortzetting

De meeste pensioenregelingen bieden deelnemers die arbeidsongeschikt worden, recht op voortzetting van hun deelname aan de regeling. Zij blijven in dat geval ouderdomspensioen opbouwen en behouden de dekking van hun nabestaandenpensioen. Het niveau van de voortzetting is veelal afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.

De voortzetting van de deelname wordt bekostigd uit een voorziening (of reserve) bij de pensioenuitvoerder. Dit wordt premievrije voortzetting of premievrije deelname genoemd.