Premiedekkingsgraad

Premiedekkingsgraad

De premiedekkingsgraad is de hoogte van de feitelijk betaalde pensioenpremie als percentage van de kostendekkende premie, berekend op basis van de rentetermijnstructuur. Als de premiedekkingsgraad lager is dan 100 procent, wordt niet de gehele opbouw gefinancierd uit de premie, maar moet het verschil komen uit de op de premie te behalen beleggingsrendementen.