Persoonlijk pensioenvermogen

Persoonlijk pensioenvermogen

Het vermogen dat is gereserveerd voor een individuele deelnemer of pensioengerechtigde ten behoeve van diens (toekomstige) pensioenuitkering.