Pensioenpremie

Pensioenpremie

De pensioenpremie is het bedrag dat werkgever en werknemer samen inleggen om het ouderdoms- en nabestaandenpensioen te financieren. Meestal bestaat de totale pensioenpremie uit een ‘werkgeversdeel’ en een ‘werknemersdeel’. Veelvoorkomende verdelingen zijn; 100 procent werkgever (‘premievrij pensioen’), 50/50 procent en 33/66 procent. De totale premie wordt door de werkgever afgedragen aan de pensioenuitvoerder.