Opdrachtbevestiging

Opdrachtbevestiging

In het vernieuwde pensioenstelsel moeten afspraken worden gemaakt over de vormgeving van de pensioenregeling. Zowel waar het gaat om de arbeidsvoorwaardelijke afspraken als de inrichting door de pensioenuitvoerder. De formele opdrachtaanvaarding bij pensioenfondsen moet, ongeacht het type premieregeling, tevens gepaard gaan met een ‘opdrachtbevestiging’ aan de partijen die die de regeling zijn overeengekomen. Middels de opdrachtbevestiging zet het pensioenfonds de vastgestelde risicohouding en de voorgenomen inrichting van de pensioenregeling uiteen en onderbouwt deze.

Het gaat daarbij in ieder geval concreet in op de vormgeving van de solidariteitsreserve als hier sprake van is. Ook moet een pensioenfonds werkgevers en werknemers informeren over de kans dat de door sociale partners beoogde pensioendoelstelling – gegeven de afgesproken premie – wordt behaald. Onderdeel van de onderbouwing is hiernaast ten minste het inzichtelijk maken van de consequenties van de concrete invulling van de instrumenten en de aansluiting bij de risicohouding van de beoogde deelnemerspopulatie.