Invaren

Invaren

Invaren is het besluit om de nieuwe pensioenregels ook te gaan toepassen op (de in het verleden) opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten. Dit zorgt voor het bij elkaar houden van het oude en nieuwe pensioen. Om te kunnen invaren, moeten de bestaande pensioenaanspraken en pensioenrechten omgerekend worden naar ‘persoonlijke pensioenvermogens’ in het nieuwe pensioenstelsel.

Invaren in het nieuwe pensioenstelsel speelt bij pensioenfondsen.

Invaren geldt niet voor verzekeraars en premiepensioeninstellingen.