Indexatie(ambitie)

Indexatie(ambitie)

Normaal gesproken wordt pensioen, en geld in algemene zin, elk jaar iets minder waard. Je kunt met hetzelfde bedrag aan pensioen volgend jaar dus minder kopen dan dit jaar. Dat komt, omdat boodschappen en andere uitgaven steeds duurder worden. Dat heet ‘inflatie’.

Indexeren of het verlenen van een toeslag is het verhogen van het pensioen en de opgebouwde pensioenaanspraken: met een indexatie of toeslagpercentage dat afhankelijk is van de afspraken die bij de pensioenovereenkomst zijn gemaakt en de regeling die in de Wet voor het verlenen van toeslagen is opgenomen.

De meeste pensioenregelingen kennen een voorwaardelijke indexatie-ambitie. Dit betekent dat de verhoging van de pensioenen en de opgebouwde aanspraken afhangt van de financiële positie van het pensioenfonds (zie ook ‘Beleidsdekkingsgraad’). Als de verhoging in de premie is meegefinancierd, spreken we over onvoorwaardelijke indexatie.