Impliciete lifecycle

Impliciete lifecycle

Impliciete lifecycle is de lifecycle belegging die voortvloeit uit de toedeling van rendementen bij de solidaire premieregeling, waarbij het beleggingsrisico per leeftijdscohort afgebouwd wordt met het stijgen van de leeftijd (van de deelnemer).