Herstelplan en overbruggingsplan

Herstelplan en overbruggingsplan

In een herstelplan werkt het pensioenfonds uit hoe het op basis van beleidsdekkingsgraad in maximaal tien jaar weer voldoet aan het vereist eigen vermogen (VEV). Een pensioenfonds moet binnen drie maanden een herstelplan bij De Nederlandsche Bank (DNB) indienen, als het op grond van de beleidsdekkingsgraad niet langer voldoet aan het VEV. In Q&A’s en factsheets maakt DNB inzichtelijk aan welke eisen een herstelplan moet voldoen. Zie Herstelplan (dnb.nl)

Pensioenfondsen die gebruikmaken van het transitie-Ftk hoeven geen herstelplannen in te dienen, maar wel een jaarlijks overbruggingsplan. Uit dat overbruggingsplan moet blijken dat het fonds op het transitiemoment over de invaardekkingsgraad beschikt, waardoor naar verwachting verantwoord, uitlegbaar en evenwichtig naar een vernieuwde pensioenregeling kan worden overgestapt.