Half-gesloten pensioenfonds

Half-gesloten pensioenfonds

Pensioenfondsen waar voor een deel van de werknemers nog opbouw plaatsvindt maar voor bijvoorbeeld nieuwe deelnemers niet, worden vaak als “half-gesloten” pensioenfondsen aangemerkt. Omdat er nog opbouw plaatsvindt waarvoor premiebetaling wordt voldaan, wordt dit pensioenfonds als een “open” pensioenfonds beschouwd. Deze fondsen kunnen op de gebruikelijke wijze gebruik maken van het standaard invaarpad.