gewezen deelnemer

gewezen deelnemer

Een slaper is een deelnemer die niet langer actief pensioen opbouwt bij een bepaalde pensioenuitvoerder (vaak door uitdiensttreding bij een werkgever) en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Slapers betalen dus geen premie meer. De pensioenaanspraken ‘slapen’ als het ware bij de oud-werkgever. Daarom worden deze ex-werknemers ook wel slapers genoemd.