Gesloten fondsen

Gesloten fondsen

Een gesloten pensioenfonds voert de pensioenaanspraken en pensioenrechten uit voor slapers en pensioengerechtigden. Het gesloten pensioenfonds voert daartoe het (laatst vastgestelde) pensioenreglement uit. Er worden geen nieuwe premies meer ingelegd, er is dus geen sprake van actieve opbouw. Een gesloten pensioenfonds ontstaat op het moment dat een werkgever of een sector de keuze maakt om nieuwe pensioenopbouw volledig bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. Het (oude) fonds wordt daarmee een gesloten pensioenfonds. Het is een bewuste keuze van de werkgever geweest om naar een andere uitvoerder over te gaan en het pensioenfonds te sluiten. Bij een gesloten fonds kan nog sprake zijn van enige pensioenopbouw door geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemers als de pensioenregeling voorziet in premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.