Geen cao

Geen cao

Als er geen collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst (cao) van toepassing is, dan maken de werkgever en zijn werknemers zelf afspraken over de inhoud van de arbeidsvoorwaarden.