Flexibele premie-regeling en verbeterde premieregeling

Flexibele premie-regeling en verbeterde premieregeling

De ‘flexibele premieregeling’ is een premieregeling waarbij een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd. De premie wordt belegd via life cycles op deelnemersniveau. De deelnemer krijgt de keuze om het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum voor een vast pensioen of een variabel pensioen aan te wenden. 

De ‘verbeterde premieregeling’ is een premieregeling waarbij de deelnemer de keuze krijgt om het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum voor een vast of  variabel pensioen aan te wenden. De verbeterde premieregeling is een verbetering van de beschikbare premie-regeling. Deze verbetering is in 2016 wettelijk doorgevoerd met de Wet verbeterde premieregeling (Wvp). Vanaf invoering van de Wet toekomst pensioenen heet dit de ‘flexibele premie-regeling’.

De premie die elke maand wordt ingelegd in de verbeterde premieregeling kan nu nog afhankelijk zijn van de leeftijd van de deelnemer (via de leeftijdsafhankelijke staffel). Hoe ouder iemand is, hoe meer premie er kan worden ingelegd. In het pensioenakkoord is afgesproken dat de premie leeftijdsonafhankelijk wordt. Voor iedereen, ongeacht de leeftijd, geldt dan een eenzelfde ‘maximaal percentage van zijn pensioengevend salaris’ als de in te leggen premie.