Experimenteerbepaling zelfstandigen

Experimenteerbepaling zelfstandigen

Op dit moment hebben zelfstandigen beperkt de mogelijkheid om binnen de tweede pijler pensioen op te bouwen. Kern van de experimenten is, dat zelfstandigen zich vrijwillig kunnen aansluiten bij een pensioenregeling in de tweede pijler. Zelfstandigen kunnen op deze manier profiteren van het collectieve karakter van tweede pijler-pensioenregelingen en de (solidariteits)voordelen die daarmee samenhangen. Doel van de experimenten is te bezien in hoeverre deze oplossing een stimulans is voor zelfstandigen om pensioen op te bouwen.