Eindloonregeling

Eindloonregeling

Een eindloonregeling is een pensioenregeling waarin de opgebouwde pensioenaanspraken jaarlijks worden aangepast (verhoogd) met de ontwikkeling van het pensioengevend inkomen van de deelnemer. De meeste eindloonregelingen zijn rond de eeuwwisseling vervangen door een middelloonregeling.