Eigen risicobeoordeling

Eigen risicobeoordeling

De eigenrisicobeoordeling (ERB) is een integrale analyse en beoordeling van (i) de risico’s waaraan een pensioenfonds is, of in de toekomst kan worden, blootgesteld en (ii) de effectiviteit en doelmatigheid van het risicobeheer.

De ERB geeft inzicht in de materiële risico’s en de mogelijke consequenties hiervan voor de financiële positie van het fonds en de pensioenen van deelnemers, wat van belang is voor de inrichting van het risicobeheer. De ERB dient tevens in aanmerking te worden genomen bij de onderbouwing van strategische besluiten. Meer informatie is te vinden in de factsheet en Q&A’s die in februari 2019 door DNB over de ERB zijn opgesteld: Eigenrisicobeoordeling van pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen: Inhoudelijke en procesmatige vereisten (dnb.nl)