Eerbiedigende werking leeftijdsafhankelijke premies

Eerbiedigende werking leeftijdsafhankelijke premies

In het nieuwe pensioenstelsel zijn voor alle basispensioenregelingen ‘leeftijdsonafhankelijke pensioenpremies’ verplicht. Voor werkgevers die nu een beschikbare premieregeling hebben, of een verzekerde middelloonregeling met een leeftijdsafhankelijke premie, bestaat de mogelijkheid tot een eerbiedigende werking. Dit betekent dat zij de leeftijdsafhankelijke premies voor bestaande deelnemers ook na 2027 mogen blijven hanteren. Door gebruik te maken van eerbiedigende werking, vinden ten aanzien van de bestaande deelnemers geen transitie-effecten plaats. De opbouwsystematiek blijft immers hetzelfde. Voor nieuwe deelnemers is een regeling verplicht die voldoet aan de normen van het nieuwe stelsel.