Doorsneesystematiek

Doorsneesystematiek

De doorsneesystematiek is de combinatie van een tijdsevenredige pensioenopbouw met een leeftijdsonafhankelijke (doorsnee)pensioenpremie. Alle verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen en uitvoerders van beroepspensioenfondsen zijn in het huidige pensioenstelsel nog verplicht om deze doorsneesystematiek toe te passen. In het nieuwe pensioenstelsel is pensioenopbouw alleen nog mogelijk in premieregelingen met een leeftijdsonafhankelijke premie.