Doorsneesystematiek

Doorsneesystematiek

De doorsneesystematiek is de combinatie van een tijdsevenredige (leeftijdsonafhankelijke) pensioenopbouw met een leeftijdsonafhankelijke (doorsnee)pensioenpremie. Alle verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en uitvoerders van beroepspensioenfondsen zijn nu verplicht om deze doorsneesystematiek toe te passen. Door de doorsneesystematiek betalen werkgevers voor de pensioenopbouw van jongeren relatief veel (hun premie rendeert langer) en voor oudere werknemers relatief weinig. Omdat dit niet goed meer past bij de huidige dynamische en flexibele arbeidsmarkt wordt deze doorsneesystematiek afgeschaft. Alle pensioenregelingen worden omgezet in premieregelingen met een leeftijdsonafhankelijke premie.