Dispensaties/Vrijstellingen

Dispensaties/Vrijstellingen

Voor bepaalde bedrijfstakken is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) verplicht. Een werkgever kan daar echter van worden vrijgesteld. Dit wordt ook wel ‘dispensatie’ genoemd. In de Wet BPF 2000 en het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF 2000 zijn de criteria voor vrijstelling van aansluiting bij een BPF vastgelegd.