Contractkeuze

Contractkeuze

Sociale partners zullen voor nieuwe pensioenopbouw een keuze moeten maken voor een type pensioencontract dat wettelijk is toegestaan. Alle contracten zijn een premieregeling, maar kunnen qua invulling verschillen. Sociale partners kunnen kiezen voor wat het beste past bij het werkgevers- en werknemersbestand.

In het transitieplan moet een werkgever (of sociale partners bij een bedrijfstakpensioenfonds; of de beroepspensioenvereniging bij beroepspensioenfondsen) verantwoorden voor welk pensioencontract wordt gekozen. Voor deze contractkeuze is een onderbouwing nodig welk contract het beste past bij de mogelijkheden, en bij de voorkeuren van het bedrijf en de werknemers (de deelnemers van de pensioenregeling).