Compensatie

Compensatie

De term ‘Compensatie’  gaat over gemiste toekomstige pensioenopbouw, omdat de wijze van pensioenopbouw verandert in de periode waarin pensioen wordt opgebouwd. Deze verandering heeft gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw, niet voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Daarom is compensatie alleen aan de orde voor deelnemers die pensioen opbouwen, oftewel actieve deelnemers.

Als een pensioenuitvoerder invaart, moet dit op evenwichtige manier gebeuren. Dit betekent dat actieve deelnemers die een onevenredig nadeel ondervinden (van de overstap naar een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie), adequaat en kostenneutraal moeten worden gecompenseerd. Sociale partners, of werkgevers en werknemers, maken afspraken om deelnemers hiervoor te compenseren. Deze afspraken worden vastgelegd in de compensatieregeling, die deel uitmaakt van de pensioenregeling. De compensatieregeling is alleen bedoeld voor actieve deelnemers en op toekomstige pensioenopbouw.