Compensatie

Compensatie

Een evenwichtige overstap naar het nieuwe pensioenstelsel zal in voorkomende gevallen vergen dat actieve deelnemers die een onevenredig nadeel ondervinden van de overstap op een premieregeling met een leeftijdsonafhankelijke premie adequaat en kostenneutraal worden gecompenseerd. Sociale partners, of werkgevers en werknemers, maken afspraken om deelnemers hiervoor te compenseren. Deze afspraken worden vastgelegd in de compensatieregeling, die deel uitmaakt van de pensioenregeling.