Bijstortverplichting

Bijstortverplichting

Door de bijstortingsverplichting van een werkgever wordt voorkomen dat een pensioenfonds in een financiële crisissituatie terechtkomt. Als de dekkingsgraad niet voldoende is dan is de werkgever verplicht geld in het pensioenfonds bij te storten. Als er een bijstortingsverplichting is dan is in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen wat de precieze afspraken/voorwaarden zijn. 

In het vernieuwde pensioenstelsel is er enkel sprake van premieregelingen, waarbij er geen bijstortverplichting meer is voor de werkgever als het slecht gaat. Dit geldt ook voor aanspraken die worden ingevaren. 

Als niet wordt ingevaren blijft het huidige fiscale kader gelden voor de opgebouwde pensioenaanspraken. Bestaande bijstortings, en toeslagverplichtingen blijven, in de situatie van niet invaren, fiscaal gefaciliteerd.