Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde (actuele) dekkingsgraad van een pensioenfonds over de afgelopen twaalf maanden. Dit gemiddelde gebruiken pensioenfondsen om te bepalen of de pensioenen kunnen worden verhoogd (‘indexeren’) of moeten worden verlaagd (‘korten’).
De beleidsdekkingsgraad is dus een weergave van de financiële gezondheid van het pensioenfonds op de langere termijn. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het aanpassen van pensioenuitkeringen niet meer bepaald door dekkingsgraden.