Beheerste en integere bedrijfsvoering

Beheerste en integere bedrijfsvoering

Een pensioenuitvoerder moet een beheerste en integere bedrijfsvoering voeren. Daarvoor moet de uitvoerder de risico’s die bestaan bij de uitvoering van pensioenregelingen in kaart brengen, en beleid formuleren om deze risico’s te beheersen. Dit geldt voor pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en verzekeraars. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van deze pensioenuitvoerders, waaronder de implementatie en uitvoering van nieuwe pensioenregelingen.

Zie ook: Beheerste bedrijfsvoering en integriteit – Pensioenfondsen (dnb.nl)