Bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfonds

Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds dat een pensioenregeling uitvoert voor één of meer bedrijfstakken. Meestal is deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds door de overheid verplicht gesteld als je in die bedrijfstak werkt. Soms is ook het pensioen van zelfstandigen uit die bedrijfstakken ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds.