Bedrag ineens

Bedrag ineens

Pensioendeelnemers krijgen het recht om – na het voldoen aan de voorwaarden – bij pensionering maximaal 10 procent van de waarde van hun aanspraken op ouderdomspensioen op te nemen als ‘bedrag ineens’. Dit is één van de mogelijkheden die is opgenomen in het Pensioenakkoord om mensen meer keuzevrijheid te geven over het gebruik van hun pensioen, en volgt uit de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Het is nog niet duidelijk wanneer van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Het wetsvoorstel Herziening bedrag ineens moet nog door het parlement behandeld worden.