Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering op grond van de pensioenregeling, die uitgekeerd wordt als een werknemer tijdens zijn/haar arbeidzame leven arbeidsongeschikt wordt. De uitkering hangt af van de hiervoor geldende wachttijd. Vaak is het een aanvulling op de uitkering die volgt uit de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA stopt op het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. Het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt uiterlijk op het moment dat de pensioenleeftijd wordt bereikt en het reguliere pensioen ingaat.