AOW franchise

AOW franchise

De AOW-franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Vaak is dit het salarisdeel tot 15.000 of 20.000 euro. Het systeem van de franchise is gebaseerd op de aanname dat het pensioen niet eerder ingaat dan bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het pensioen is dan een aanvulling op de AOW-uitkering.