Anw-hiaatverzekering

Anw-hiaatverzekering

Van een Anw-hiaat is sprake als bij overlijden van de deelnemer de achterblijvende partner een lage of geen Anw-uitkering van de overheid ontvangt. Om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering moet de nabestaande aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Een Anw-hiaatverzekering of nabestaanden-overbruggingspensioen is een tijdelijke verhoging van het partnerpensioen, die loopt tot de pensioendatum van de nabestaande. Het kan bedoeld zijn om het gemis van een Anw-uitkering te compenseren, of om het hogere belastingtarief en de hogere sociale premie vóór de AOW-leeftijd te compenseren. Sociale partners kunnen besluiten om het nabestaanden-overbruggingspensioen in de pensioenregeling af te spreken. Het is ook mogelijk dat er een vrijwillig nabestaandenpensioen in de pensioenregeling wordt afgesproken, dat betekent dat de deelnemer expliciet voor de verzekering moet kiezen.