ALM studie

ALM studie

ALM staat voor Asset Liability Management. Met een ALM-studie wordt inzicht gegeven in de gevoeligheid van de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Er wordt gekeken naar de vermoedelijke toekomstige ontwikkelingen van de pensioenvermogens en de pensioenverplichtingen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende economische scenario’s. Er wordt hierbij onder andere gekeken naar effecten van wijzigingen van de pensioenregeling, het premiebeleid en het beleggingsbeleid.