Actuariële premie

Actuariële premie

Bij toepassing van een actuariële premie wordt de kostprijs van het pensioen berekend op basis van de actuariële grondslagen van het pensioenfonds, zoals de sterftegrondslagen en de rentetermijnstructuur. De actuariële premie hangt – onder meer – af van de samenstelling bij het deelnemersbestand (jong/oud, man/vrouw).