Toolbox Communicatie

De verandering van het pensioenstelsel is een belangrijk onderwerp waar uiteindelijk iedereen in Nederland mee te maken krijgt. Daarom is het belangrijk dat pensioenprofessionals hun doelgroep(en) zo goed en eenduidig mogelijk informeren over de ontwikkelingen rondom dit nieuwe stelsel. 

Deze toolbox kan daarbij helpen. Alle communicatiemiddelen in deze box zijn in samenwerking met verschillende partijen uit de pensioensector gemaakt. We hebben geprobeerd de complexe materie zo duidelijk mogelijk te vertellen. 

Per onderwerp kunt u verschillende kant-en-klare communicatiemiddelen downloaden en gebruiken. Een aantal hiervan kunt u ook eenvoudig in uw eigen huisstijl opmaken. 

Campagnemiddelen pensioenduidelijkheid.nl

Veelgestelde vragen over pensioen

Diverse artikelen over het nieuwe pensioenstelsel

Afbeeldingen voor bij de artikelen

Animaties

SZW explainer: nieuwe regels pensioen

Animaties, interviews en microlearnings - Werkenaanonspensioen.nl