Publicatie Besluit Gelijke aanpassingen met spreiden bij een solidaire premieregeling

Vandaag is het Besluit Gelijke aanpassingen met spreiden bij een solidaire premieregeling in het Staatsblad gepubliceerd. Het Besluit regelt dat bij de solidaire premieregeling de ingegane pensioenen met procentueel gelijke aanpassingen kunnen worden verhoogd of verlaagd, in combinatie met het in de tijd spreiden van financiële resultaten. Dit besluit treedt in werking per 12 juli 2024.

Gelijke aanpassingen met spreiden was al opgenomen in een amendement op de Wet toekomst pensioenen. Hierbij is beperkte herverdeling tussen pensioengerechtigden toegestaan voor zover dat nodig is om gelijke aanpassingen te realiseren. Vorig jaar bleek dat het amendement zonder nadere kaders pensioenuitvoerders onvoldoende duidelijkheid geeft over de voorwaarden waaraan een uitkeringsfase met gelijke aanpassingen met spreiden moet voldoen in de uitvoering van een solidaire premieregeling. Daarom zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met experts uit de pensioensector, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de slag gegaan om uitvoerbare voorwaarden op te stellen. De uitwerking hiervan is verwerkt in deze AMvB. De AMvB stelt betrokken partijen in staat om gelijke aanpassingen met spreiden in een solidaire premieregeling te realiseren.