Beoordelingsraamwerk invaren DNB

DNB deelt informatie over het beoordelingsraamwerk voor invaarmeldingen. Tijdens het Werken aan ons pensioencongres op 19 juni hebben ze hier een presentatie over gegeven.

DNB heeft de wettelijke taak om het voornemen van het pensioenfonds tot invaren te toetsen op vijf aspecten: het besluitvormingsproces, financiële en andere risico's, de financiële effecten, de collectieve actuariële gelijkwaardigheid en de evenwichtige belangenafweging. DNB toetst deze vijf aspecten door na te gaan of het pensioenfonds voldoet aan de in deze context relevante eisen in wet- en regelgeving.

Voor een gerichte beoordeling van deze wettelijke eisen maakt DNB gebruik van het beoordelingsraamwerk invaren. Het raamwerk specificeert twee onderwerpen:

  • de samenhang tussen de vijf te toetsen aspecten
  • focuspunten op basis van de bij invaren meest relevante wettelijke eisen

In deze nieuwe factsheet vindt u hierover meer informatie.

DNB heeft ook de factsheet Proces behandeling invaarmelding door DNB bijgewerkt. Deze factsheet bevat nieuwe informatie over onder andere de bevindingenbrief die DNB gedurende de beoordeling kan sturen en de voorschriften die DNB bij de invaarbeschikking kan opnemen.