AFM Transitiebulletin pensioenen – juli 2024

In het Transitiebulletin AFM van juli 2024 komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Onderzoek opdrachtbevestiging: tips en goede voorbeelden
  In september publiceert AFM een rapport. Vooruitlopend daarop publiceert AFM alvast een aantal tips voor de tientallen fondsen die dit jaar nog hun opdrachtbevestiging willen afronden.
 2. Pensioenafwijking bij bijna-gepensioneerden door 'rentedip'
  Bij deelnemers die kort voor hun pensioen staan, bestaat de mogelijkheid dat het transitieoverzicht een verkeerde pensioenverwachting wekt als gevolg van een 'rentedip' in de modelberekeningen. Communiceer daar zorgvuldig over, zodat er geen verkeerde verwachtingen ontstaan.
 3. Communicatie over versoepelde indexatie: beter, maar...
  Ruim 50 pensioenfondsen maakten vorig jaar gebruik van de Indexatie-AMvB 2023, waarbij ze mochten indexeren vanaf een dekkingsgraad van 105%. In communicatie aan deelnemers zien we verbeteringen ten opzichte van het jaar ervoor. Bij een aantal fondsen kan die communicatie nog duidelijker en zijn de generatie-effecten lastig vindbaar.
 4. Veelgestelde vragen over scenariobedragen
  Tijdens de transitie is er een aantal uitdagingen bij het berekenen van de scenariobedragen. Bijvoorbeeld de vraag of scenariobedragen gebaseerd moeten zijn op de oude pensioenregeling of, voor zover mogelijk, op de nieuwe. Ook het vervallen van de verplichting tot het indienen van een haalbaarheidstoets kan gevolgen hebben voor de berekening van scenariobedragen. Het antwoord op deze vragen vind je op onze webpagina over scenariobedragen, waar je onderaan veelgestelde vragen vindt.
 5. Vijfde Platform pensioentransitie: tijdig informeren en meer
  Tijdens het Platform pensioentransitie op 25 juni bespraken DNB en de AFM met vertegenwoordigers uit de pensioensector aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. Daar hebben wij onder meer stilgestaan bij de informatie die deelnemers in het jaar na invaren moeten ontvangen en het tijdig informeren van deelnemers bij aanpassingen van het pensioen.