Staffelbesluit pensioenen aanvullend gewijzigd per 28 juni 2024

Het Staffelbesluit pensioenen zal per 28 juni 2024 aanvullend gewijzigd worden. De wijzigingen betreffen de aanpassing van de voorwaarden voor de aanwijzing van regelingen die voor werknemers van 18 of 19 jaar uitgaan van het premiepercentage van de leeftijdsklasse van 20 jaar tot en met 24 jaar.

Daarnaast worden premiestaffels uitgebreid voor werknemers die doorwerken nadat ze de leeftijd van 68 jaar hebben bereikt tot ten hoogste het moment waarop de leeftijd wordt bereikt van vijf jaar na de AOW-leeftijd.

De aanvullende wijzigingen zijn opgenomen in het besluit van 12 juni 2024, nr. 2024-10674, (Stcrt. 2024-19889).

Lees hier het bericht.