Besluit gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding en Regeling afwijken van de jaarlijkse haalbaarheidstoets gepubliceerd

In het Staatsblad is het Besluit gegevensverstrekking voor keuzebegeleiding bij pensioenen gepubliceerd. Hiermee wordt het mogelijk voor deelnemers om bij de keuzebegeleiding ook de gegevens bij andere pensioenuitvoerders via het Pensioenregister te betrekken. Zo is er een volledig overzicht van de relevante gegevens bij de keuzebegeleiding. Daarnaast bevat het Besluit een grondslag om een uitzondering te maken op de verplichte jaarlijkse haalbaarheidstoets.

Met de bijbehorende regeling haalbaarheidstoets, die in de Staatscourant is gepubliceerd, wordt geregeld dat pensioenfondsen die volledig in willen varen én geen vaste uitkering willen uitvoeren in het nieuwe stelsel, in 2024 geen haalbaarheidstoets hoeven te doen.

Het Besluit keuzebegeleiding treedt op 1 juli 2024 in werking voor het onderdeel gegevensverstrekking. Voor de haalbaarheidstoets treedt zowel het besluit als de regeling in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024.