Regeringscommissaris transitie pensioenen brengt eerste advies uit

Regeringscommissaris transitie pensioenen Fieke van der Lecq heeft haar eerste advies aan minister Schouten uitgebracht. In dit advies concludeert zij dat de sector als geheel stevig aan de slag is, maar dat er nog wel werk aan de winkel is voor alle betrokken partijen. Zij ziet vooralsnog geen aanleiding om de uiterste transitiedatum van 1 januari 2028 te verschuiven.

Vergroot afbeelding Foto Fieke van der Lecq
Beeld: Joke Schut

De regeringscommissaris heeft haar advies gepresenteerd op het congres Werken aan ons pensioen op 19 juni in Amersfoort. Zij heeft in haar advies per ketenpartner knelpunten én adviezen verzameld.

Aandachtspunten

In haar presentatie benadrukte de regeringscommissaris het belang van ‘first time right’ in alle processtappen van de transitie. Ze heeft daarbij ook enkele punten van zorg benoemd. Ten eerste vraagt ze aandacht voor de kwaliteit en tijdigheid van transitie- en implementatieplannen. Gezien de duur van de transitieperiode is er geen ruimte voor veel iteraties. Daarom is van belang dat elke processtap in de transitie van voldoende kwaliteit is.

Ten tweede ziet zij uitstelgedrag bij werkgevers met verzekerde regeling. Het moet deze werkgevers duidelijk gemaakt worden dat een overstap naar het nieuwe pensioenstelsel ook voor hen noodzakelijk is en dat dit van hen actie vraagt, aldus de regeringscommissaris.

Tot slot geeft zij aan dat onhelderheid over interpretatie van wet- en regelgeving kan leiden tot vertragingen; het is dus van belang dat dat soort vraagstukken met voorrang worden opgepakt door de wetgever en de toezichthouders.

Transitietermijn

Onderdeel van de opdracht van de regeringscommissaris is te adviseren over de haalbaarheid van de einddatum van de pensioentransitie. Gelet op de reeds geboekte voortgang, de monitoringinformatie en de gevoerde gesprekken ziet zij op dit moment geen aanleiding te adviseren de uiterste transitiedatum te verschuiven. De periode tot 1-1-2028 geeft vooralsnog voldoende ruimte om de transitie tijdig af te ronden. In de volgende rapportage(s) zal de regeringscommissaris opnieuw een uitspraak doen over de haalbaarheid van de uiterste transitiedatum.

Publicatie

Het advies van de regeringscommissaris pensioenen zal samen met de voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. In deze rapportage zal minister Schouten ook reageren op de adviezen van de regeringscommissaris.