Antwoorden op vragen over het Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling

Minister Schouten heeft antwoord gegeven op vragen van de NSC-fractie over het Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling. Dit besluit is voor advies aangeboden aan de Raad van State.

Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden op dit besluit. Naar aanleiding daarvan zijn nog enkele kleine technische wijzigingen doorgevoerd. Na advisering van de Raad van State zal het besluit worden gepubliceerd in het Staatsblad. Meer informatie over de inwerkingtreding volgt op Werkenaanonspensioen.nl.