Pensioenregeling ter beoordeling voorleggen aan Belastingdienst

Sinds de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zijn de fiscale en civiele wettelijke kaders voor pensioenregelingen gewijzigd en moeten pensioenregelingen worden aangepast.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen wijst erop dat artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 de mogelijkheid biedt om een nieuwe of gewijzigde pensioenregeling, voordat deze wordt ingevoerd, fiscaal te laten toetsen door de Belastingdienst. Is de pensioenregeling tijdig voorgelegd, dan biedt dit de mogelijkheid om de regeling zonder fiscale gevolgen met terugwerkende kracht aan te passen, mocht de uitkomst van de toetsing hiertoe aanleiding geven.

Lees hier het gehele bericht.