DNB publiceert Q&A over onderbouwing inrichting solidariteits- of risicodelingsreserve

Tijdens eerdere Pensioenplatformbijeenkomsten werd de onderbouwing van de (evenwichtige) inrichting van de solidariteits- of risicodelingsreserve besproken. De sector vroeg om meer duidelijkheid over hoe te voldoen aan de wetgeving. DNB heeft daarom een Q&A gepubliceerd over de benodigde onderbouwing.

De Q&A van DNB benoemt vier aspecten:

  1. Onderbouw dat de inrichting van de reserve voldoet aan de normen in wet- en regelgeving.
  2. Onderbouw de keuze voor de kwantitatieve maatstaven waarmee de pensioenuitvoerder de aansluiting van de inrichting bij de doelstellingen van de reserve beoordeelt en de evenwichtige inrichting van de reserve beoordeelt.
  3. Onderbouw dat de gekozen inrichting van de reserve aansluit bij de van tevoren vastgestelde doelstellingen van de reserve.
  4. Onderbouw dat de inrichting van de reserve evenwichtig is.

Bij aspecten 2, 3 en 4 wordt de Regeling rekenmethoden onderbouwing solidariteitsreserve en risicodelingsreserve pensioenfondsen toegepast. DNB benadrukt bij het vierde aspect dat bij de inrichting van de reserve op voorhand wordt voorkomen dat een bepaalde generatie binnen een pensioenregeling uitsluitend baten of lasten heeft van de reserve.