Stemmingen moties over pensioenonderwerpen

Op 4 juni heeft de Tweede Kamer gestemd over een aantal moties die zijn ingediend naar aanleiding van het debat over pensioenonderwerpen op 4 april 2024.

De volgende moties zijn in stemming gebracht:

Tijdens het tweeminutendebat op 30 mei heeft minister Schouten twee toezeggingen gedaan:

  • De minister zegt toe een brief te sturen met wat op hoofdlijnen de consequenties zijn van het aanpassen van de Pensioenwet.
  • De minister zegt toe in gesprek te gaan met de Stichting van de Arbeid over en onderzoek te doen naar de verplichtstelling en of en hoe vaak problemen zich hierbij voordoen.