Internetconsultatie: Wetsvoorstel toezeggingen pensioenonderwerpen

Op voorstel van minister Schouten is het wetsvoorstel ‘Toezeggingen pensioenonderwerpen’ in internetconsultatie gegaan. In dit voorstel worden enkele aanpassingen gedaan in de Pensioenwet die samenhangen met toezeggingen die zijn gedaan bij de wetsbehandeling van de Wet toekomst pensioenen.

Met het wetsvoorstel wordt de vrijwillige voortzetting van het wezenpensioen mogelijk gemaakt en wordt het kindbegrip geüniformeerd. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een verruiming van het overgangsrecht bij premievrije voortzetting van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid voor zowel gesloten pensioenfondsen als verzekeraars. Het voorstel bevat daarnaast enkele technische aanpassingen die bijdragen aan de uitvoering van de transitie naar het nieuwe stelsel en enkele redactionele wijzigingen. 

De voorgestelde aanpassingen zijn in lijn met de Wet toekomst pensioenen die al in werking is getreden.

De internetconsultatie loopt van 1 juni  tot en met 26 juli 2024.