Transitiebulletin AFM – mei 2024

Met het Transitiebulletin pensioenen wil de AFM de sector meenemen in en informeren over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In deze editie gaan ze o.a. in op:

 • Informeer deelnemers binnen een week over uw overbruggingsplan
  Pensioenfondsen die gebruik willen maken van de tijdelijke regels van het transitie-ftk moeten voor 1 juli 2024 een overbruggingsplan indienen bij DNB. Uiterlijk een week nadat het overbruggingsplan is ingediend, is het verplicht om de deelnemers te informeren.
 • Onderzoek naar oorzaken te laat verstuurde UPO’s
  AFM heeft bij 16 pensioenuitvoerders onderzocht waarom sommige actieve deelnemers hun UPO te laat of niet ontvangen hadden. Er kwam naar voren dat de deelnemer pas op 1 januari van dat jaar in dienst is getreden en heeft daardoor nog geen pensioen opgebouwd. Ook was een reden het overlijden van de deelnemer. Vanaf komend jaar hoeven pensioenuitvoerders deze deelnemers niet meer mee te nemen bij de jaarlijkse toezichtrapportage van de AFM.
 • Nieuw Sectorbeeld pensioenen: extra inspanning nodig om niet-opgeëiste pensioenen te verminderen
  Het Sectorbeeld pensioenen 2024 is verschenen, waarin AFM op basis van data van pensioenuitvoerders over 2022 een beeld van het pensioenlandschap schetst. Eén van de aandachtspunten uit het rapport is dat eind 2022 er 367.000 deelnemers waren die een jaar na pensionering hun pensioen nog niet hadden opgeëist, met een totale waarde van €1 miljard. Dit aantal neemt ten opzichte van voorgaande jaren gestaag toe. Het is van belang dat pensioenuitvoerders zich voor de overgang naar het nieuwe stelsel extra inspannen om pensioengerechtigden te bereiken die hun pensioen nog niet hebben opgeëist.
 • Wtp-uitvraag: piek opdrachtbevestiging eind 2024
  De meerderheid van de pensioenfondsen heeft aangegeven eind 2024 hun opdrachtbevestiging te hebben afgerond. Op dit moment heeft ruim een handvol pensioenfondsen dat gedaan en tot de zomer volgt nog een vergelijkbaar aantal. De AFM doet momenteel onderzoek naar opdrachtbevestigingen en publiceert rond de zomer de resultaten. In een microlearning wordt uitgelegd waar de opdrachtbevestiging onder andere aan moet voldoen.
 • Gelijke aanpassingen met spreiding: denk aan de risico's voor de deelnemer
  Als de pensioenuitvoerder kiest voor ‘gelijke aanpassing’ in combinatie met spreiden, dan is het belangrijk om uw deelnemers te informeren over de gevolgen. Dit heeft ook impact op de keuzebegeleiding en de opdrachtbevestiging.