DNB deelt belangrijkste inzichten na gesprekken met sleutelfunctiehouders

In het eerste kwartaal van 2024 heeft DNB gesprekken gevoerd met sleutelfunctiehouders over hun rol in de pensioentransitie. Tijdens deze gesprekken werden de uitkomsten vanuit DNB’s meest recente Wtp-monitoringsvragenlijst gepresenteerd waarbij specifiek gekeken werd naar de betrokkenheid van de verschillende sleutelfunctiehouders tijdens mijlpalen in de transitie. De belangrijkste inzichten heeft DNB hier gedeeld. 

Daarnaast zal DNB in april een Good Practice publiceren over “De sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel”. Hiermee wil DNB een handvat bieden voor de rol van de sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie.