Beantwoording Kamervragen over 'Gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase'

Minister Schouten geeft antwoord op de gestelde Kamervragen van de Tweede Kamerleden Joseph (NSC) en Vermeer (BBB) over de brief die verzonden is op van 6 februari, met als onderwerp ‘Gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase’.

De Kamervragen gaan vooral over de nadere toelichting bij de eerdere Kamerbrief over het voorgenomen Besluit gelijke aanpassingen met spreiden in de uitkeringsfase. Het streven is om medio april dit besluit ter internetconsultatie voor te leggen. De beoogde inwerkingtreding is medio 2024.