Verzamelbrief pensioenonderwerpen naar de Tweede Kamer gestuurd

Minister Schouten heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal pensioenonderwerpen. De Kamerleden kunnen deze informatie betrekken bij het commissiedebat Pensioenonderwerpen op donderdag 4 april.

In de brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Moties en toezeggingen rondom geschilleninstanties
  2. Voortgang monitoring Wet toekomst pensioenen
  3. Transitie-informatie bij overstap van verzekeraar
  4. Realistische pensioenverwachtingen van deelnemers op basis van scenariobedragen
  5. Diversiteit in pensioenfondsbesturen
  6. Cijfers werknemers zonder pensioen
  7. Stand van zaken wetsvoorstellen gerelateerd aan Wet toekomst pensioenen